Den 31.mai 2012 så organiserte vi i ordskiftelaget dugnad ved Sandvollsjøen, etter eit initiativ frå Marie Schille. Det vart ikkje halde noko dugnad i 2013, men vi vonar det vil bli gjenteke no i år. Initiativet var bra, og det møtte eit tjuetals vaksne som gjorde ein strålande jobb.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar