Det har vore lite aktivitet med vegen i Vassdalen sidan i sumar, men no har det løsna att. Dei siste vekene så har Jone og Jan Magne vore i full sving. Det manglar no berre ca. 50m på at ein har teke og avdekka trasséen heile vegen. No lyt ein kjøra til massar som skal fylle der ein ikkje kan grave so mykje grunna vassleidningen som går like under vegen.

Kategorier: Dugnadsarbeid

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar