Dugnad i Sandvollstova

Det vil være høve til å hive seg med på dugnad frametter. Det er som regel dugnad kvar torsdag i sjutida. Bileta er frå førre torsdagen, då det var hektisk vasking og klargjering av eit bad før utleige i helga som var.

Grusing i Vassdalen

I ettermiddag så hadde vi første etappen med grusing av vegen. Det møtte fire mann/kvinner med grafser og river klar til dyst. To traktorar kjørte grus om kapp, mens me andre jamna grus for harde livet frå klokka fire til klokka åtte. Dette ser supert ut! Kontakt Atie dersom du Les mer…

Vi treng DEG!

Syttande nærmar seg med kjappe sekkehopp, eggeløp, eller hestaskokast for den del. Vi er no ute etter frivillige som vi vera med å spreia godt humør og gjera dagen til ein fest for ung og gamal i bygda. Basera på bygdelista så vil vi i år og kalle inn vilkårlege. Les mer…

Dugnad i Vassdalen 14.02.15

På grunn av dreneringa som må til så måtte vi rydda meir skog. Dette vart gjort på ein god time i dag. Fordelinga av dei frammøtte var heilt nøyaktig 50/50 Sandvoll- og Utåkerbu. Stor stas, og arbeidet blei bra! No er massane som skal nyttast like rundt hjørnet, og vi Les mer…

Neste møte i syttande mai komiteén

Under det første møtet for komiteén så vart fylgjande personar vald inn som leiarar i sine respektive grupper: Leiar av komiteén: Christian Bjørgen mob: 951 21 477 Ansvarleg for  kjøkken-/innegruppa: Alf Helge Hermansen mob: 481 17 613 Ansvarleg for kiosk: Elisabeth Blokkum mob: 950 62 293 Ansvarleg for rigg: Knut Les mer…

Møte i syttande mai komitéen.

Det vert oppstartsmøte i Skarveland skule. Her må komitéen konstituera seg! Følgjande personar er plukka ut: Anfinsen, Siv Jorunn Bjelland, Erna Bjørgen, Christian Blokkum, Elisabeth Blokkum, Iver Bru, Ingrid Djuve, john Arne Eikemo, Anne Marit Ersland, Anita Ersland, Britt Ersland, Gunnar Ersland, Inger Lill Ersland, Roy Gravdal, Runar Halvorsen, Anita Les mer…