dsc02643

Vi i ordskiftelaget gjer eit nytt forsøk på å stable ei nettside på beina. Denne gongen i eit lettare format, i håp om at fleire kan vera med om å dra lasset for å halde ho oppdatert.

Gjennom denne sida vil vi gje eit tilbod til alle dei som har internett, men kanskje ikkje ferdast på Facebook. Du vil finna bilete frå hendingar, samt korte referat og ein vil og kunne finne relevant informasjon om hendingar som kjem

Vil med dette ynskje Dykk velkomne til nettstaden vår!

Ordskiftelaget