Her vil vi samla dokument og liknade frå engasjementet rundt bygda vår. Det kan vera einskilde lesarbrev i lokalavisene, felles innspel frå lag og organisasjonar eller andre artiklar i lokalavisene som vedkjem vår kvardag som bygdefolk på Sandvoll og omegn. Vi vil og publisera offentlege dokument som omhandlar Sandvoll for å gjera dei lettare tilgjengeleg.

Vil be om hjelp til å samla desse, så dersom DU set med slike utklypp så kan du sende dei til oss, så skal vi publisere dei. Dette gjeld og gamle saker.

Samferdsle:

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar